1Par. 17: 24 je ... Što je 1Pas. 17: 24?
A i mir na tvoje ime se veliča zauvijek, govoreći: „Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov, Bog nad Izraelom„, a utvrdit će se je kuća tvoga sluge Davida pred tobom.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.