1Par. 15: 10 je ... Što je 1Par. 15: 10?
Od Aminadabova načelnika i njegova braća - sto i dvanaest.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.