1Par. 15: 12 je ... Što je 1Pas. 15: 12?
A on im reče: Vi ste glavari levitskih: posvetite i svoju braću i dovesti Kovčeg Jahve, Izraelova Boga u [mjesto koje] Pripremio sam za njega; Brojevi. 8: 6

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.