1Par. 15: 16 je ... Što je 1Pas. 15: 16?
A David reče levitskim knezovima da imenuje njihova braća pjevače s glazbalima, harfama i citrama i cimbalima, da glasno izraze s radošću. 2. Svijet. 6: 12

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.