1Par. 15: 18 je ... Što je 1Par. 15: 18?
S njima njihovu braću maloljetnika, Zaharija, Ben, Jaaziel, Šemiramota, Jehiel, Uni, Eliabove, Benaja, Maaseja, Matitju, Elipheleh, Mikneju, Obed - Edom i Jeiel vratara. 1 Ljet. 16: 38

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.