1Par. 15: 7 je ... Što je 1 Par. 15: 7?
Od sinova Geršonovih, Joel, kapetan i njegova braća, sto tridesetorica; Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.