1Par. 16: 14 je ... Što je 1Par. 16: 14?
On je Gospodin naš Bog; Njegove su prosudbe nad svim zemljama.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.