1Par. 16: 16 je ... Što je 1 Par. 16: 16?
Što je s Abrahamom i njegove zakletve Izaku, Genesis. 12: 7 Život. 22: 16 Luk. 1: 73

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.