1Par. 16: 18 je ... Što je 1Pas. 16: 18?
rekao: „Ja ću dati kanaansku zemlju, u baštinu vašu.”

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.