1Par. 16: 19 je ... Što je 1Par. 16: 19?
Bili su tada mali i beznačajni, a tuđinci u njemu, Deut. 32: 9

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.