1Par. 19: 13 je ... Što je 1Par. 19: 13?
Budi hrabar, i neka nam se junački za naše ljude i za gradove Boga našega - a Jahve neka učini što želi. 1 Sam. 3: 18 2 Svijet. 10: 12

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.