1Par. 19: 16 je ... Što je 1Par. 19: 16?
Aramejci, vidjevši gdje su ih potukli Izraelci, uputili su poslanike i doveli Aramejce što su s onu stranu Rijeke i Shophach kapetan Hadadezerovih je išao pred njima. 2. Svijet. 10: 15

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.