1Par. 19: 18 je ... Što je 1Par. 19: 18?
Ali Aramejci udariše u bijeg ispred Izraela i ubi je David pobio među Aramejcima sedam tisuća bojnih kola, četrdeset tisuća pješaka, a zapovjednik Sovaka poginuo.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.