1Par. 19: 8 je ... Što je 1Par. 19: 8?
Kad je to čuo David, poslao je Joaba i svu vojsku junacima.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.