1John. 1: 6 je ... Što je 1Ioan. 1: 6?
Ako tvrdimo da smo u zajedništvu s njim, i hodati u tami, lažemo i ne činimo istine; 2 Kor. 6:14 Ef. 5: 11

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.