1John. 1: 7 je ... Što je 1Ioan. 1: 7?
Ali ako hodimo u svjetlu, kao što je On u svjetlu, imamo zajedništvo jedni s drugima, a Krv Isusa Krista, njegovo Sina, čisti nas od svega grijeha. 1 Pet. 1: 19 Heb. 9: 14. 1: 5

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.