1John. 2: 1 je ... Što je 1Ioan. 2: 1?
Moja djeca! Ovo vam pišem da ne griješite; Ali ako tko zgriješi, imamo zagovornika Oca, Isusa Krista, pravednika; Rim. 8: 34. 1 Tim. 2: 5

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.