1John. 2: 17 je ... Što je 1Ioan. 2: 17?
I svijet prolazi i njegova požuda, a onaj koji vrši volju Božju ostaje zauvijek. Isa. 40: 6, 8. 1 Kor. 7: 31

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.