1John. 2: 26 je ... Što je 1Ioan. 2: 26? 2018 - TheglossyPages.com