1Par. 17: 19 je ovo ... Što je 1. Par. 17: 19?
Gospodine! za tvoga slugu, poslije Tvojega srca, činiš to veliko, da očituješ svu veličinu.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.