1Par. 11: 47 je ... Što je 1Par. 11: 47?
Eliel, Obed i Jasiel iz Metsowaija.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.