1Par. 12: 20 je ... Što je 1Par. 12: 20?
Kad je otišao u Siklag, pade k njemu od Manašeova, Jozabad, Jedael, Michael, Jozabad, Elihu i Zilthai, kapetana tisuća koji su bili Manašeova.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.