1Par. 12: 30 je ... Što je 1Par. 12: 30?
Od Efrajimovih sinova dvadeset i tisuću i osam stotina junaka, slavnih ljudi po svojim generacijama;

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.