1Par. 12: 37 je ... Što je 1Par. 12: 37?
Od - Jordan, iz plemena Rubenova, od Gadova i od polovine Manašeova plemena, 120000 , sa svim vrstama vojnog oružja.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.