1Par. 12: 38 je ... Što je 1Par. 12: 38?
Svi ovi vojnici u redovima, došla sa srca u Hebron da Davida postave za kralja nad svim Izraelom. I sav Izrael ostali su jednodušni da bi vladali Davidom.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.