1Par. 13: 12 je ovo ... Što je 1. Par. 13: 12?
I David se toga dana bojao Boga i reče: "Kako ću donijeti Kovčeg Božji meni?"

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.