1Par. 13: 2 je ... Što je 1 Par. 13: 2?
i rekao [David] svoj zajednici izraelskoj, ako vi mislite dobro, a ako ga je volja Gospoda, Boga našega, poslat ćemo doprla do naše braće u svim zemljama Izraelovim, a zajedno s njima svećenicima i levitima, gradovima i njihovim selima da se sabiru s nama.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.