1Par. 13: 6 je ... Što je 1Par. 13: 6?
Pošao je David i sav Izrael da Kirjat - Jearima u Judi, da odande ponesu Kovčeg Božji, Gospodin sjedi nad kerubima, čije ime je [Njegova] . 1 Sam. 4: 4 2Pay. 6: 2 4 Svijet. 19: 15

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.