1Par. 14: 11 je ... Što je 1Par. 14: 11?
Otišavši u Baal Perazimu, David ih pobi; A David reče: "Bog mi je rastrgao dušu moju neprijatelju, kao proboj u vodi. Stoga su dali ime mjesto: Baal - Perazim. 2. Svijet. 5: 20

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.