1Par. 14: 15 je ... Što je 1 Par. 14: 15?
A kada čujete zvuk hodanja po vrhovima dud stabala Tada idite u boj, jer je Bog izašao pred vama da udari vojsku filistejsku.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.