1Par. 14: 16 je ... Što je 1Pas. 14: 16?
David učini kako mu je Bog zapovjedio; Udariše Filistejce, od Gibeona do Gezera. 2. Svijet. 5: 25

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.