1Par. 14: 2 je ... Što je 1Par. 14: 2?
Kad je David doznao da je odobrila Gospodara svoga kralja nad Izraelom, koji vrlo uzvisio carstvo radi svog naroda Izraela, Biblije. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.