1Par. 14: 3 je ... Što je 1 Par. 14: 3?
David je uzeo više žena u Jeruzalemu, a David je još rodio sinove i kćeri. 2. Svijet. 5: 13

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.