1Par. 16: 13 je ... Što je 1 Par. 16: 13?
[Ti] , sjeme Izraelu njegov sluga, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.