1Par. 16: 3 je ... Što je 1Par. 16: 3?
i distribuiran svim Izraelom, i muškarci i žene, jedan kruh i komad mesa i bokal vina, 2 Sam. 6: 19

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.