1Par. 16: 37 je ... Što je 1Par. 16: 37?
Dakle, otišao je tamo pred Kovčegom saveza Jahvina Asafa i njegovu braću da ministar pred Kovčeg kontinuirano, kao i svaki dan,

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.