1Par. 16: 40 je ... Što je 1 Par. 16: 40?
Da prinose paljenice Jahvi na žrtveniku za paljenice bez prestanka, ujutro i navečer, a sve što je napisano u Zakonu Jahvinu, koju je odredio Izraelu; Ex. 27: 21 Num. 28: 3

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.