1Par. 17: 26 je ... Što je 1Par. 17: 26?
A sada, Gospodine, ti si Bog i ti si govorio o tvom slugu takvom dobru.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.