1Par. 18: 11 je ... Što je 1Par. 18: 11?
i posveti ih, kralj David Gospodu s srebro i zlato koje je on uzeo od svih naroda: od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filistejaca i od Amalečana.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.