1Par. 18: 3 je ... Što je 1 Par. 18: 3?
David je pustošio Hadadezeru kralja sopskoga, na Hamata, kao što je on otišao uspostaviti svoju vlast rijeka Eufrata.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.