1Par. 18: 5 je ... Što je 1Par. 18: 5?
Aramejci Damaska ​​došli u pomoć Hadadezeru kralja sopskoga je David pobio dvadeset i dvije tisuće aramejskom ,

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.