1Par. 18: 9 je ... Što je 1Par. 18: 9?
I Foi, kralj Imati, doznao je da je David pobio svu vojsku Hadadezera, kralja Sobova. 2. Svijet. 8: 9

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.