1Par. 19: 12 je ... Što je 1Par. 19: 12?
On odgovori: Ako Aramejci budu jači od mene, onda ti Pomozi mi, a ako te Amonci nadvladaju, ja ću ti pomoći.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.