1Par. 19: 2 je ... Što je 1Par. 19: 2?
Udobnost i David rekao, ja ću iskazivali Hanun, sin Naasovu, za blagoslov koji me je njegov otac dao. David posla glasnike da ga utješu o svome ocu; Davidovi sluge dođoše k zemlji amonijskih sinova u Annon da ga utješi.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.