1Par. 19: 6 je ... Što je 1Par. 19: 6?
Kad su Amonci vidjeli da su se omrazili s Davidom, a onda je poslao Hanun i sinovi Amonovi tisuću talenata srebra da najme bojnih kola i konjanika iz Mezopotamije i iz Maakin od Sirije i iz Soba.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.