1Par. 2: 18 je ... Što je 1 Par. 2: 18?
, Kaleb, sin Hesronov rodi sinove Azuba njegova supruga i Jeriotski, a to su njegovi sinovi: Ieser, Šobab i Ardon. Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.