1Par. 2: 20 je ... Što je 1 Par. 2: 20?
Hur je rodio Uriju, Uriy je rodio Veseliya.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.