1Par. 2: 21 je ... Što je 1Par. 2: 21?
poslije Hesron uze kćer Makira, oca Gilead, to je, kao šezdeset godina, a ona je rodila Segouvu.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.