1Par. 2: 22 je ... Što je 1Par. 2: 22?
Segub rodi Jaira, a on je imao dvadeset i tri grada u zemlji Gileadu.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.