1Par. 2: 28 je ... Što je 1 Par. 2: 28?
Onamovi sinovi bili su Šama i Jada. Sinovi Shammai: Nadav i Avishoor.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.